Leerkrachten en technisch adviseurs hout te gast bij GROUP ERIBEL

 Op 1 april verzamelde het OpleidingsCentrum Hout 25 leerkrachten en   technisch adviseurs voor een nascholing “Grondbeginselen van de snijtechnologie in de houtbewerking”. Gastlocatie was de vestiging van GROUP ERIBEL te Hoogstraten.
 
 Een blik op de studiedagEr is een goed gevuld programma voorzien en, speciaal voor de studiedag, heeft de heer Rony Bols, gedelegeerd bestuurder van GROUP ERIBEL, een brandproef verplaatst, zodat de deelnemers uit het houtonderwijs de mogelijkheid krijgen om een volledige proef bij te wonen.  Dhr. Bols zorgt zelf voor deskundige uitleg, die door het aandachtige publiek heel erg gesmaakt wordt.  Na deze brandproef volgt een uitgebreide rondleiding door het bedrijf, met zowel een metaal- als een houtafdeling.  Een geslaagde start, waar nog gretig verder over gediscussieerd wordt.
 Inmiddels is het de hoogste tijd om de innerlijke mens te versterken.  Na het verorberen van een broodje kan het tweede gedeelte van de studiedag starten.  De heer Jo Malisse van de firma WOOD YOU zorgt voor een boeiende uiteenzetting over snijgereedschappen.  
Hiervoor worden de rollen even omgedraaid: leerkrachten worden (even) terug leerlingen en krijgen een test te verwerken.  De aandacht is meteen getrokken.  De verwijzingen en vergelijkingen naar alledaagse, soms ludieke, situaties maakt het belang van goed en veilig snijgereedschap heel duidelijk.  Een prachtig voorbeeld van hoe deze materie op een boeiende manier kan worden overgebracht.  Opnieuw een geslaagde studiedag.
Een greep uit de reactie van de deelnemers:
  • zeer interessant om eens een brandproef te mogen meemaken
  • de presentatie over de snijtechnologie was zeer goed en onderhouden gegeven
  • ik heb heel wat bijgeleerd
  • we krijgen zelden de mogelijkheid een brandproef te zien

Slotconclusie

Als opleidingsorganisme voor de houtsectoren zijn wij er van overtuigd dat de overdracht van kennis en ervaringen vanuit het werkveld naar de onderwijspartners heel belangrijk is.  Een interactieve en leerrijke nascholing draagt hier zeker toe bij.  En dit is enkel mogelijk dank zij de steun en medewerking van de bedrijven zelf.  Wij danken dan ook van harte mevr. Marleen Polders en dhr. Rony Bols van Group ERIBEL en dhr. Jo Malisse van WOOD YOU voor de medewerking.
 
 
Bart de Waele,
Opleidingscentrum hout